BHZdravlje

Nema reklama za prikazivanje


Definicije sljepoće i slabovidnosti

 

Slijepim se smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida 0,05 ili manju, kao i lice sa vidnim poljem svedenim na centralni dio manji od 10 stepeni, pod uslovom da je gubitak vidne sposobnosti definitivan.

Slabovidim se smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida između 0,05 i 0,3 pod uslovom da je smanjenje vidne sposobnosti definitivno i da se ne može popraviti korekcijom staklima niti medikamentnim i hirurškim liječenjem.

I kategorija
Prvu kategoriju vizuelno hendikepiranih čine slijepa lica bez vidne funkcije, odnosno ona slijepa lica koja nemaju ni sposobnost percepcije svjetlosti (amaurosis).

II kategorija
Drugu kategoriju vizuelno hendikepiranih čine slijepa lica čija se korigovana oštrina vida na boljem oku kreće između 0,02 i osjećaja svjetlosti ili čije je vidno polje, bez obzira na oštrinu vida, svedeno na manje od 5 stepeni oko tačke centralne fiksacije.

III kategorija
Treću kategoriju vizuelno hendikepiranih čine slijepa lica čija se korigovana oštrina na boljem oku kreće između 0,05 i 0,02 ili čije je vidno polje bez obzira na oštrinu vida svedeno na 5 do 10 stepeni oko tačke centralne fiksacije.

IV kategorija
Četvrtu kategoriju vizuelno hendikepiranih čine slabovida lica čija korigovana oštrina vida na boljem oku iznosi između 0,1 i 0,05 stepeni.

V kategorija
Petu kategoriju vizuelno hendikepiranih čine slabovida lica čija korigovana oštrina na boljem oku iznosi između 0,3 i 0,1 stepeni.

 

Izvor: Savez slijepih RS


Podijeli s prijateljima

Vezani sadržaji

BH Zdravlje na facebooku


Komentariši


Vremenska prognoza

Funded by Norwegian Ministry of Foreign Affairs | Implemented by and | In cooperation with Ministry of Health of Tuzla Canton