BHZdravlje

Nema reklama za prikazivanje


KEMIS – za čistu sredinu

Koncern KEMIS sa svoja dva predstavništva u BiHu vlasništvu je grupacije GORENJE iz Velenja/Slovenija. Bavi se skupljanjem, skladištenjem i zbrinjavanjem opasnog otpada u industriji, životnoj okolini i domaćinstvima, specijalnim čišćenjima u industriji,obradom medicinskog otpada (infektivni, potencijalno infektivni, oštri predmeti), proizvodnjom, inženjeringom i konzaltingom.

KEMIS u BiH je najveći izvoznik opasnog otpada iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske Unije. Za skladištenje opasnog otpada do njegovog konačnog zbrinjavanja u spalionicama zapadne Europe raspolaže sa specijalnim skladišnim kapacitetima ukupne površine oko 10.000m².

Više na : www.kemis.ba

Kontakt

Federacija Bosne i Hercegovine

KEMIS – BH d.o.o. Lukavac
Kulina bana bb
75300 Lukavac

Direktor:
Maid Hadžimujić, dipl. ing. tehn.
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 340 922
E-Mail: maid.h@kemis.ba

Tehnički direktor:
Bajrić Nihad, dipl. ing. rud.-maš.
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 346 194
E-Mail: info@kemis.ba

Poslovni asistent:
Jasminka Kurtić
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 346 567
E-Mail: info@kemis.ba

Republika Srpska

D.O.O. KEMIS – SRS Šamac
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 69
76230 Šamac

Direktor:
Slobodan Sjenčić, dipl. ecc
Tel: +387 54 621 861
Fax:+387 54 621 860
Mobile: +387 66 716 591
E-Mail: kemis.srs@kemis.ba

Poslovni asistent:
Dragana Tulendić
Tel: +387 54 621 861
Fax:+387 54 621 860
Mobile: +387 66 852 739
E-Mail: kemis.srs@kemis.ba

 


Podijeli s prijateljima

Vezani sadržaji

BH Zdravlje na facebooku


Komentariši


Vremenska prognoza