BHZdravlje

Nema reklama za prikazivanje


Saopštenje za javnost Udruženja ljekara porodične-obiteljske medicine TK

Udruženje ljekara porodične-obiteljske medicine, u ime svojih članova,  obavještava građanstvo TK da nema, APSOLUTNO, nikakve veze sa nedavno nastalim događajima vezanim za OGRANIČENO ILI SMANJENO izdavanje recepata sa Liste esencijalnih lijekova. Naime, sve nesuglasice oko ograničenja i „nestašice“ recepata su proistekle iz neadekvatnog tumačenja stavova Upravnog odbora ZZO i pogrešne interpretacije istih.

Udruženje ljekara porodične-obiteljske medicine želi da informiše građanstvo TK da ljekari porodične-obiteljske medicine nemaju nikakve veze sa brojem recepata koji se od strane ZZO distribuiraju prema Domovima zdravlja i ljekarima daju na raspolaganje.

Ograničenja u broju napisanih recepata sa Liste esencijalnih lijekova, nikad nisu bila rezultat volje porodičnih-obiteljskih doktora iz ordinacija, niti će biti u budućnosti. Ljekari porodične-obiteljske medicine rade po nalozima i uputama koje dobivaju indirektno od ZZO.

Također, ljekari porodične-obiteljske medicine obavezni su, u pisanju recepata sa Liste esencijalnih lijekova, pridržavati se Doktrinarnih pristupa u pisanju pojedinih grupa lijekova, koji su, u pisanoj formi, dostavljeni od strane Ministarstva zdravstva TK.

Svako nezadovoljstvo građana proisteklo iz ograničenja u pisanju recepata sa Liste esencijalnih lijekova usmjereno prema doktorima porodične-obiteljske medicine je NEOPRAVDANO I BEZRAZLOŽNO!!

Broj recepata koje mi dobijamo je ograničen od onih čiji  smo mi krajnji izvršitelji – Ministarstva zdravstva i  ZZO koji učestvuju u kreiranju zdravstvene politike našeg kantona.

 

U Tuzli, 11.12.2014. godine                                       Udruženje ljekara porodične/obiteljske

medicine

Podružnica TK


Podijeli s prijateljima

Vezani sadržaji

BH Zdravlje na facebooku


Komentariši