BHZdravlje

Nema reklama za prikazivanje


Narcisoidni poremećaj ličnosti

Beauty portrait of man looking in mirror

Još prije 100 godina Sigmund Freud, otac psihijatrije, inspiriran mitološkim junakom Narcisom koji je bio zaljubljen u sebe, dao je definiciju narcizma. Danas poimanje narcizma koje svi shvaćamo kao naglašenu ljubav prema sebi, nije potpuno shvaćanje ove kompleksne psihološke osobine. Još prije 100 godina Sigmund Freud, otac psihijatrije, inspiriran mitološkim junakom Narcisom koji je bio zaljubljen u sebe, dao je definiciju narcizma.

Narcizam se može kretati u rasponu od zdravog narcizma koji je u nekoj mjeri prisutan kod svih nas, do jačeg stupnja narcizma koji je osnova poremećaja ličnosti. Neovisno o mišljenju okoline, zdravi narcizam je sposobnost za dobru samoprocjenu i zdravu ljubav prema sebi. Takozvani patološki narcizam je onaj kada osoba sebi daje preveliku važnost i veličinu toliko da ometa interpersonalne odnose s drugim ljudima.

Treba znati da je poremećaj narcizma kompleksan te da to “veliko” doživljavanje sebe krije osjećaje ranjivosti i povrijeđenosti koji su zapravo njegova suština. Narcizam se najčešće identificira kroz bahatost i veličanje samoga sebe što za društvo ima negativnu konotaciju. Ljudi će nerado prihvatiti takvu dijagnozu, a posebno odluku da je liječe jer društvo takvo nešto doživljava sramotnim. Novije pristupanje liječenja narcizma pokazuje da se tu treba baviti onim manje uočljivim osobnostima kao što je poremećaj u regulaciji emocija i nisko samopoštovanje.

Stručnjaci kažu da patološki narcizam nastaje kao posljedica psiholoških i bioloških faktora kao što su temperament i predispozicija djeteta u kombinaciji s okolinom. Roditelji koju ne doživljavaju svoje dijete kao cjelovitu ličnost te pretjerano veličaju njegove sposobnosti mogu kod djeteta stvoriti osjećaj nepotpunosti koji će se kasnije manifestirati idejom pretjerane veličine.

Narcizam se kao patološka osobina može javiti na prikriven i otvoren način. Lakše je prepoznati otvoren oblik jer se kod pojedinca vidi njegova potreba za nadmetanjem, zapovijedanjem i osvetom.

Prikriveni narcizam se često može zamijeniti s problemom depresije. Prikriveni će narcizam uključivati osjećaj zavisti, samokritičnosti, praznine i srama. Narcisoidne osobe će se najčešće obratiti za pomoć u fazi emocionalne patnje i ranjivosti, dok će se puno rjeđe obratiti u fazi svoje grandioznosti.


Podijeli s prijateljima

Vezani sadržaji

BH Zdravlje na facebooku


Komentariši